1177 vårdcentral

Hitta vård – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vårdcentralen i Skåne – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Vårdcentralen är basen inom primärvården och det är hit du vänder dig i första hand om du blir sjuk, skadar dig eller behöver råd om din hälsa.

Sök vård på rätt mottagning – 1177

På en vårdcentral kan du få hjälp med många besvär. Det är nästan alltid vårdcentralen du ska kontakta först om du är sjuk eller har något besvär.

Välja vårdmottagning – 1177

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral.

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till när du behöver öppenvård. Du kan välja att tillhöra en vårdcentral. Det kallas att lista sig. När du är sjuk eller har något besvär kan du söka vård på en vårdcentral.

Vårdcentralen – när du behöver träffa vårdpersonal – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

1177

På 1177.se finns information och råd om hälsa, sjukdomar och hur du kan må bättre. Hitta vård. Logga in för att till exempel boka tid, förnya recept eller …

Välja vårdcentral i Region Örebro län – 1177

Om du är osäker på vilken vårdcentral du är listad vid kan du kontakta närmaste vårdcentral eller gå in på 1177.se och logga in i e-tjänsten. Du kan också …

Du kan själv välja vilken vårdcentral du vill söka vård på, det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet, det kallas för att lista sig. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region.

Falu vårdcentral – 1177

Om du blir sjuk när vårdcentralen är stängd ska du i första hand kontakta Sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 för vägledning.

Välja vårdcentral i Halland – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Du kan välja vilken vårdcentral du vill tillhöra. Det kallas att lista sig på en vårdcentral. Du kan också välja att lista dig på en vårdcentral i en annan region.

Välja vårdcentral i Skåne – 1177

På 1177.se får du råd om hälsa och information om sjukdomar och vilka mottagningar du kan kontakta. Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden.

Du kan själv välja vilken vårdcentral eller vårdmottagning du vill gå till. Du kan välja att söka vård var som helst i Sverige.

Keywords: 1177 vårdcentral, hitta vårdcentral, vårdcentral 1177, hitta vård