Smitta och smittspridning 1177

Smittskyddslagen – 1177

Alla allmänfarliga sjukdomar ska smittspåras. Det betyder att vårdpersonalen tillsammans med den som är smittad försöker hitta vilka fler som kan vara smittade.

Information till dig som träffat någon med covid-19 – 1177

24 feb. 2022 — Tiden från det att man blir smittad till man eventuellt blir sjuk inkubationstiden, varierar mellan 2 och 14 dagar, vanligast är tre-fyra dagar.

Om covid-19 – coronavirus – 1177

Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

Här hittar du information om sjukdomen covid-19. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du bor.

Smitta och smittspridning – Vårdhandboken

De infektioner som smittar mellan personer i samhället kan även spridas inom alla former av vård och omsorg, både till patienter och personal.

Smittvägar – Vårdhandboken

25 mars 2022 — Kontaktsmitta är den vanligaste smittvägen i vården. … Smittspridning via så kallad “droppsmitta” sker vanligen inom 1 – 2 meter från den …

Samhällets ansvar vid smittspridning – Krisinformation.se

27 juli 2022 — Den som har smittats med en sådan sjukdom är skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter om hur han eller hon blivit smittad och vilka andra …

Smittskydd och beredskap – Folkhälsomyndigheten

Smittskydd och beredskap — Folkhälsomyndigheten

Smittspridning av covid-19 i Kina minskar och liknar allt mer situationen i den … hänvisas till 1177 för rådgivning och hjälp vid sjukdom: 1177 (1177.se).

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 — Folkhälsomyndigheten

Ta ansvar för att skydda dig själv och andra mot smittspridning … Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 (1177.se). Det är väldigt sällan som friska …

Här finns en sammanfattning av vad du behöver göra för att skydda dig själv och andra mot covid-19. Det finns särskilda rekommendationer för dig som är ovaccinerad.

Det nya coronaviruset | Region Kalmar Län

Läs om vaccination mot covid-19 – 1177.se. Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19.

Covid-19 – Patientinformation – Smittskyddsblad 2022-11-10

10 nov. 2022 — Covid-19 smittar i första hand vid nära kontakter mellan personer genom … personer som kan ha blivit smittade inom vård och omsorg.

Keywords: smitta och smittspridning 1177